1. Bismuth – metronidazol – tetracyclin dùng 14 ngày (không dùng cho người dưới 18 tuổi)
 • Pepto bismuth x 2 viên uống 2 lần/ngày.
 • Metronidazol 250mg x 2 viên x 2 lần/ngày.
 • Tetracyclin 250mg x 2 viên x 2 lần/ngày.
 • Phối hợp với kháng histamin H2 x 4 tuần hoặc PPI x 4 – 6 tuần.

 

2. Phác đồ 10 ngày hoặc 14 ngày
 • PPI x 1 viên x 2 lần/ngày x 10 hoặc 14 ngày (omeprazal 20mg, lanzoprazol 30mg).
 • Amoxicillin 500mg x 2 viên x 2 lần/ngày.
 • Clarithromycin 500mg x 1 viên x 2 lần/ngày.

phac do khang sinh diet vi khuan hp

3. Phác đồ 10 ngày

 • PPI (esomeprazlo 40mg) x 1 viên x 2 lần/ngày.
 • Amoxillin 500mg x 2 viên x 2 lần/ngày.
 • Clarithromycin 500mg x 1 viên x 2 lần/ngày.

4. Phác đồ 10 ngày

 • PPI 1 viên x 2 lần/ngày x 10 ngày.
 • Levofloxacin 500mg 1 viên x 1 lần/ngày x 10 ngày.
 • Amoxillin 500mg 2 viên x 2 lần/ngày x 10 ngày.